گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 50001:2018 سیستم مدیریت انرژی است, در این ویرایش الزامات سیستم به گونه ای طراحی شده که. ادغام با ساير گواهينامه هاي سيستم مديريتي مانند ISO 9001 و ISO 14001 آسان تر خواهد بود.

مصرف انرژي جهان در حال افزايش است. سازمانها در آينده نقش مهمي در دستيابي به پايداري انرژي از طريق مديريت انرژي موثر و بهبود عملکرد انرژي بازي مي کنند. پياده سازي استاندارد ایزو 50001 باعث تغيير روند سازمانها در مديريت مصرف انرژي آنها مي شود و شرکت ها بهترين رويکرد عملي را به طور مداوم در خط مشي خود  براي بهبود عملکرد انرژي ارائه مي دهند. امروزه حدود 25000 شرکت گواهي سيستم مديريت انرژي  دارند، ما اميدواريم که شرکت هاي بيشتري از اين استاندارد در آينده استفاده کنند. "


فواید اخذ گواهینامه ایزو 50001

·        کاهش در مصرف انرژی و تبعا هزینه های آن

·        افزایش بازده در مصرف انرژی

·        تهیه روش های جدید برای مصرف صحیح انرژی

·        استاندارد کردن نحوه مصرف انرژی


تغييرات در ایزو 50001: 2018

در نسخه 2018 ایزو 50001 مفاهيم اصلي مربوط به مديريت انرژي در  نسخه 2011 حفظ شده اس و تنها ساختار ها ارتقا پیدا کرده است.

با استفاده از اين نسخه جديد ایزو 50001 ، تمام استانداردهاي اصلي سيستم مديريت ايزو تحت چارچوب مشترک ساختارهای سطح بالا ( HLS ) دنبال مي شوند، که به وضوح مزايايي براي کاربران دارد.

 بيشترين تغييرات توسط HLS ايجاد مي شود، اما به برخي از تغييرات خاص انرژي نيز بايد توجه شود.

 کساني که در حال حاضر با HLS آشنا هستند به راحتي اکثر اقدامات مورد نياز براي رعايت استاندارد جديد را تشخيص مي دهند.

در حالي که ممکن است مدت زمان 3 سال يک زمان طولاني بنظر برسد اما براي افراديکه در داخل پروسه ايزو هستند اين مدت، زماني بسيار مناسب براي آماده سازي و برنامه ريزي شرکت ها برای تغییر نسخه ایزو 50001 از 2011 به 2018 مي باشد .


چگونه مي توان گذار از ایزو 50001:2011 به ایزو 50001:2018 را انجام داد؟

QAL يک سازمان معتبر صدور گواهينامه ایزو 50001 است و مي تواند به مشتريان موجود و جديد براي دريافت گواهينامه استاندارد ها کمک کند.سيستم مديريت انرژي اعمال يک رويکرد سازگار و ساختاردهنده در سازمان است. و اين روند را به صورتي که امکان پذير است پياده سازي ميکند