صدور گواهینامه ایزو 9001

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 9001 چگونه است ؟

ما سالانه به صدها شرکت , گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میدهیم. این فرایند بسیار آسان است و می تواند به چهار مرحله اساسی تقسیم شود.

مرحله 1 - آماده سازی

در این مرحله سیستم مورد بررسی قرار میگیرد و شما را در مورد چگونگی ارتباط بهتر و درگیر شدن با دیگران راهنمایی می کند تا سیستم شما بتواند آمادگی لازم را برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 پیدا کند.


مرحله 2 - اولین ارزیابی

برای مرحله ارزیابی اولیه "ارزیابی مرحله 1" هیچ فشاری به سازمان اعمال نمی شود. بسیاری از سازمانها بعد از این مرحله تازه متوجه عملکرد خود می شوند.

در این مرحله فرد ارزیابی کننده موظف به ارائه مشاوره نیست و فقط میبایست سیستم را بررسی نماید. دید ارزیابی کننده میبایست بصورت کاملا بیطرفانه باشد و فقط مواردی را که سازمان میبایست اصلاح نماید را به شما گوشزد کند.


مرحله 3 - ارزیابی دوم

زمانیکه سازمان شما آمادگی بدست آورد، ارزیاب مجددا برای ارزیابی مرحله دوم به سازمانتان بازخواهد گشت تا مشکلاتی را که در مرحله اول به شما گوشزد شده بود را بررسی دوباره داشته باشد. زمانیکه تیم ارزیابی (ممیزی) بررسی سازمان شمارا به اتمام رساند، مشاهدات خود را از سیستم ارزیابی شده بصورت گزارش تهیه می کند و شرکت گواهی دهنده با مطالعه گزارش ممیزی، سازمان شمارا برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 تائید می نماید. پس از آن صدور گواهینامه ایزو انجام و به همراه لوگوهای مربوط به آنها که مورد نیاز شما می باشد برایتان ارسال می شود.


مرحله 4 - ارزیابی سالانه

سیستم ایزو 9001 به قدری مهم هست که نیاز به بهبودی مستمر دارد و این کار میبایست هر ساله انجام پذیرد (هر 12 ماه یکبار)

هر ساله یک ماه قبل از تاریخ ممیزی به سازمان اطلاع رسانی میشود تا در فرصتی که تا ممیزی سالیانه دارند سازمان خود را آماده نمایند و با آمادگی کامل در ممیزی سالیانه حاضر شوند.