ایزو در بیمارستان ها و مراکز درمانی

استاندارد های مناسب برای بیمارستان و مراکز درمان

استانداردهایی که که میتوان به یک سازمان درمانی پیشنهاد کرد و مناسب نوع فعالیت آن سازمان میباشد عبارت اند از:

1.     Iso 9001:2015

2.     Iso 10002:2018

3.     Iso 10004:2018

4.     Ohsas 18001:2007

5.     Iso 14001:2015

6.     ISO 13485:2016

7.      IWA 1:2005

8.      ISO 15189:2012


لازم به ذکر است یکسری از این استانداردها مانند ایزو  9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت) ایزو 10002:2018 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان) ,  Ohsas 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

Iso 14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی) – iso 10004:2018 (سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری) عمومیت دارد و سازمان ها و مراکز درمانی و همچنین بیمارستان ها میتوانند دریافت کنند، اما در این بین استانداردهای تخصصی تری نیز موجود میباشد که مختص امور پزشکی و درمانی است .


برای مثال استاندارهایی که در پایین اشاره شده از جمله استانداردهای ایزو تخصصی در حوزه درمانی و پزشکی می باشند :

ایزو IWA 1:2005  (سیستم مدیریت کیفیت در سیستم های درمانی) این استاندارد بصورت اختصاصی جهت سیستم مدیریت کیفیت در مراکز درمانی و بیمارستانها میباشد

گواهینامه ایزو 13485:2016 (سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی) استاندارد ایزو 13485  به عنوان استاندارد وابسته به ایزو  9001 ،الزامات سیستم مدیریت کیفیت را در طراحی،توسعه،تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی تعریف می کند.

گواهینامه ایزو 15189:2012 (سیسستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه های تشخيص طبي) اولین استاندارد جهانی مدیریت کیفیت خاص آزمایشگاه هاي پزشکی است و دریافت این گواهینامه ایزو باعث استقرار سيستم مديريت به طور اثربخش، افزایش شايستگي فني آزمايشگاه و توانايي در ارائه نتايج معتبر مشود