ایزو 10668

ایزو 10668- استاندارد ارزش گذاری نام تجاری
 
برند مدت زمان بسیاری طولانی است که در داخل بازار کسب و کار به عنوان یک مهم به رسمیت شناخته شده است. علامت های تجاری می
توانند مزایای قابل توجهی در وفاداری مشتری و پیدا کردن جایگاهی ویژه در حیطه کاری و بازار کسب و کار خود داشته باشند.
 
ایزو 10668  چارچوبی برای ارزیابی نام تجاری از جمله هدف، پایگاه های ارزش گذاری، رویکرد به ارزیابی، روش ارزیابی و یافتن منابع از داده های با کیفیت و مفروضات ایجاد می کند. بنابراین، ارزش گذاری برند عملکردی مهم و دارای اهمیت میباشد که به تهیه شواهد مالی به عنوان دارایی کمک میکند.
 
هدف از ایزو 10668 ایجاد یک روش سازگار و قابل اعتماد برای ارزش گذاری نام تجاری میباشد.
مراحل ارزش گذاری برند به شرح زیر میباشد:
1 . تعریف از ارزش گذاری نام تجاری
 
روشن شدن هدف از ارزیابی نام تجاری
شناسایی فرضی از ارزش
انتخاب روش قیمت گذاری و طریقه انجام آن
ارزش گذاری فرضیات و تجزیه و تحلیل آنها
گزارش محتویان ارزیابی
شرکت QAL آمادگی خود را جهت انجام خدمات تخصصی و صدور گواهینامه ایزو 10668 اعلام میدارد.
 
 
ایزو 10668 – ایزو ارزش گذاری برند – برند – 10668 – ایزو ارزش گذاری – استاندارد ارزش گذاری برند