ایزو 9001

سوالات و پاسخ ها در مورد سیستم مدیریت کیفیت با توجه به ایزو 9001 ، مراحل و نحوه تبت و صدور گواهینامه ایزو 9001 و مرور مختصری از تغییرات ایزو 9001 ورژن 2015 در این بخش از وب سایت بررسی شده است.


1-  اهداف سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 چیست ؟

با یک سیستم مدیریت کیفیت ( سیستم QM ) ، مدیریت یک شرکت تلاش می کند تا از طریق اقدام سیستماتیک به تمام اهداف شرکت خود برسد .

اهداف شرکت ها برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

-  توانایی تولید محصول و اجرای خدمات برای برآوردن انتظارات مشتری

- سنجیدن اثربخشی اقدام های سیستماتیک می تواند به صورت منظم

- کیفیت محصولات یا خدمات که می تواند مرتبط با نیازهای مشتری باشد به طور مداوم بهبود یابد


2- گواهینامه ایزو 9001 چه ارزشی را به اهداف شرکت اضافه میکند ؟

از اهداف  ایزو 9002 بهبود کیفیت است.  هدف اصلی ، بهبود کیفیت محصول و خدمات و همچنین رضایت مشتری می باشد . سیستم مدیریت در نهایت بر نگهداری و توسعه سازمان و عملکرد مالی شرکت تأثیر می گذارد.


3- آیا گواهینامه ایزو 9001 واقعا برای یک شرکت مفید است ؟

صدور گواهینامه ISO 9001 باید توسط شخص ثالث تایید گردد که یک سیستم QM کاربردی در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .

در تئوری، افزایش بهره وری از سیستم مدیریت کیفیت نمی تواند فقط با بازرسی و تأییدیه بعدی به دست آید. ولی در عمل این موضوع کاملا متفاوت است.سیستم مدیریت کیفیت بیشتر وظیفه دارد که بدون بازرسی های مداوم به طور دقیق عمل کند .


4. اهداف سیستم مدیریت کیفیت چیست؟

اثرات مثبت که توسط سیستم  QM معمولا  با توجه به  9001ISO تایید می شود

·         مسئولیت ها را واضح می کند.

·         فرآیندهای بهتری ایجاد می کند که عموما بهتر اجرا می شوند.

·         ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در مدیریت.

·         روابط بهتر با تامین کنندگان.

·         درک بهتر نیازهای مشتریان.

·         شروع کار را در مقابل بانک ها و شرکت های بیمه بهبود می بخشد


5. الزامات سیستم QM چیست؟

پیش نیازهای صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

·         درك نحوه عملکرد ایزو 9001

·         نیاز به توضیح (به ویژه برای مستندات) سیستم

·         نیاز به توضیح (به ویژه برای مستندات) فعالیت ها


6. آیا گواهینامه ایزو 9001 می تواند با دیگر گواهینامه های ایزو هماهنگ شود؟

ایزو 9001 استاندارد بی طرفی است و بنابراین برای صدور گواهینامه  همه شرکت ها مناسب است  

ممیزی با توجه به ایزو 9001 می تواند با دیگر ممیزی های صنعتی برای مدیریت کیفیت ترکیب شود گواهینامه های ترکیبی ISO 9001 معمولا با موارد زیر ترکیب می شوند:

·         استاندارد کیفیت ISO / TS 16949 برای صنعت خودرو، استانداردها

·         EMAS و ISO 14001 برای مدیریت محیط زیست

·         ISO 50001 برای مدیریت انرژی.

·         گواهینامه AZAV برای موسسات مربوط به آموزش و تربیت

·         سیستم مدیریت کیفیت گواهی ایزو 29990 برای خدمات یادگیری


7 - به طور دقیق، فرایند صدور گواهینامه ایزو 9001 چیست ؟

1.      ممیزی مقدماتی (اختیاری)

ممیزان ارزیابی اولیه را انجام می دهند

در انجام این کار، آنها الزامات مورد نیاز استاندارد ایزو 9001 را مشخص می کنند حتی اگر در حال حاضر در سازمان شما  پیاده سازی شده باشد


2.   گپ آنالیز (اختیاری )

گپ آنالیز برای شرکت های گواهی شده بر اساس ISO 9001;2008 توصیه می شود  برای تغییر ورژن به ISO 9001:2015 گپ آنالیز به شما برای تایید انطباق رویه های قبلا اجرا شده و همچنین برای تشخیص سیستم ها کمک میکند 

3.   ممیزی گواهینامه ایزو 9001

روند صدور گواهینامه ایزو 9001 در دو مرحله اتفاق می افتد

تیم ممیزی چک میکند که آیا سیستم مدیریت کیفیت کنونی  شما مطابق با الزامات استاندارد ایزو 9001 می باشد.

سپس شما باید کاربرد عملی و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت خود را نشان دهید

4. صدور گواهینامه ایزو 9001

پس از صدور گواهینامه، شرکت شما گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ایزو 9001را دریافت خواهد کرد

گواهینامه ها منطبق با استاندارد ها و تعهد به پیروی از الزامات است علاوه بر این، شرکت شما به صورت آنلاین وارد بانک اطلاعاتی گواهینامه ها  خواهد شد و شما می توانید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  خود را تبلیغ کنید


5.  ممیزی سالیانه ایزو 9001

در چارچوب ممیزی مراقبتی سالیانه ما بهینه سازی مستمر از فرایندها را بررسی خواهیم کرد تا مطمئن شویم که آیا شرکت شما انطباق خود با استاندارد را حفظ كرده است یا نه.

6.  صدور مجدد گواهینامه ایزو 9001

با تجدیدنظر قبل از پایان سه سال، با فرایند بهبود مستمر و همچنین مستندات ، و تعهد به شرکا و مشتریان، شما قادر خواهید بود سیستم خود را بهبود بخشید

مزایای بازنگری در ISO 9001: 2015  چیست؟

نسخه جدید ISO 9001 در ماه سپتامبر 2015 منتشر شد و بسیاری از پیشرفت ها در سیستم های مدیریت کیفیت را به ارمغان می آورد

در مقایسه با ورژن استاندارد ایزو 9001:2008 ، ورژن جدید 2015 ساختار یکنواخت و یک شکل را فراهم می کند.