image

گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 50001:2018 سیستم مدیریت انرژی است, در این ویرایش الزامات سیستم به گونه ای طراحی شده که. ادغام با ساير گواهينامه هاي سيستم مديريتي مانند ISO 9001 و ISO 14001 آسان تر خواهد بود.مصرف انرژي جهان در حال افزايش است. سازمانها در آينده نقش مهمي در دستيابي به پايداري انرژي از طريق مديريت انرژي موثر و بهبود عملکرد انرژي بازي مي کنند. پياده سازي استاندارد ایزو 50001 باعث تغيير روند سازمانها در مديريت مصرف انرژي آنها مي شود و شرکت ها بهترين رويکرد عملي را به طور مداوم در خط مشي خوnbsp; براي بهبود عملکرد انرژي ارائه مي دهند. امروزه حدود 25000 شرکت گواهي سيستم مديريت انرژnbsp; دارند، ما اميدواريم که شرکت هاي بيشتري از اين استاندارد در آينده استفاده کنند. "فواید اخذ گواهینامه ایزو 50001&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; کاهش در مصرف انرژی و تبعا هزینه های آن&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; افزایش بازده در مصرف انرژی&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; تهیه روش های جدید برای مصرف صحیح انرژی&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; استاندارد کردن نحوه مصرف انرژیتغييرات در ایزو 50001: 2018در نسخه 2018 ایزو 50001 مفاهيم اصلي مربوط به مديريت انرژي دnbsp; نسخه 2011 حفظ شده اس و تنها ساختار ها ارتقا پیدا کرده است.با استفاده از اين نسخه جديد ایزو 50001 ، تمام استانداردهاي اصلي سيستم مديريت ايزو تحت چارچوب مشترک ساختارهای سطح بالا ( HLS ) دنبال مي شوند، که به وضوح مزايايي براي کاربران دارد.بيشترين تغييرات توسط HLS ايجاد مي شود، اما به برخي از تغييرات خاص انرژي نيز بايد توجه شود.کساني که در حال حاضر با HLS آشنا هستند به راحتي اکثر اقدامات مورد نياز براي رعايت استاندارد جديد را تشخيص مي دهند.در حالي که ممکن است مدت زمان 3 سال يک زمان طولاني بنظر برسد اما براي افراديکه در داخل پروسه ايزو هستند اين مدت، زماني بسيار مناسب براي آماده سازي و برنامه ريزي شرکت ها برای تغییر نسخه ایزو 50001 از 2011 به 2018 مي باشد .چگونه مي توان گذار از ایزو 50001:2011 به ایزو 50001:2018 را انجام داد؟QAL يک سازمان معتبر صدور گواهينامه ایزو 50001 است و مي تواند به مشتريان موجود و جديد براي دريافت گواهينامه استاندارد ها کمک کند.سيستم مديريت انرژي اعمال يک رويکرد سازگار و ساختاردهنده در سازمان است. و اين روند را به صورتي که امکان پذير است پياده سازي ميکند
image

ایزو 29001

ایزو 29001 - استاندارد صنعت نفت و گاnbsp;ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد.استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس گواهینامه ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد.nbsp;این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدماnbsp; عواقب بدی برای شرکت ها و صنایع وابسته خواهد داشتاین استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو TS 29001 استاندارد سازی و پیشرفت را در این بخش تضمین می کند.&bullnbsp;nbsp; مزایای آن چیست؟&bullnbsp;nbsp; گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان&bullnbsp;nbsp; نشان دادن تعهد خود به صنعت nbsp; سهماداراnbsp;&bullnbsp;nbsp; ارتقاء روش کنترل ریسک و افزایش عملکرد&bullnbsp;nbsp; کارآمد کردن عملکرد و ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات&bullnbsp;nbsp; ارتباط بهتر و موفقیت پشت سر هم منجر به پیشرفن مداوم می شود
image

ایزو 14000

14000 استاندارد بین المللی زیست محیطی - ایزوnbsp;nbsp; ایزو 14000 یك استاندارد بین المللی زیست محیطی است كه علت پیدایش آن نیاز جدی بود كه در زمینه صنعت ، قوانین یكسانی كه استانداردهای محلی را به استانداردهای جهانی مورد توافق همه كشورها تبدیل كند بوجود آید. بسیاری از قوانین زیست محیطی كه قبلاً بصورت پراكنده در نقاط مختلف وجود داشت دارای توافقی بود از جمله اینكه هزینه اجرای آن در نظر گرفته نشده بود. استاندارد ایزو 14000 كوشش می كند كه محدودیت ها و موانعی را كه در راه رقابت و تجارت آزاد شركت ها وجود دارد با رعایت مسائل زیست محیطی سازگار كند . اجرای قوانین آن اجباری نیست ولی كشورهایی كه گواهینامه های ایزو 14000 را دریافت كرده اند. اجازه خواهند تجارت خود را با سایر كشورهای پذیرش این استانداردها انجام دهند.nbsp;nbsp; ایزو 14000 یك استاندارد بین المللی زیست محیطی است كه علت پیدایش آن نیاز جدی بود كه در زمینه صنعت ، قوانین یكسانی كه استانداردهای محلی را به استانداردهای جهانی مورد توافق همه كشورها تبدیل كند بوجود آید. بسیاری از قوانین زیست محیطی كه قبلاً بصورت پراكنده در نقاط مختلف وجود داشت دارای توافقی بود از جمله اینكه هزینه اجرای آن در نظر گرفته نشده بود. استاندارد ایزو 14000 كوشش می كند كه محدودیت ها و موانعی را كه در راه رقابت و تجارت آزاد شركت ها وجود دارد با رعایت مسائل زیست محیطی سازگار كند . اجرای قوانین آن اجباری نیست ولی كشورهایی كه گواهینامه های ایزو 14000 را دریافت كرده اند. اجازه خواهند تجارت خود را با سایر كشورهای پذیرش این استانداردها انجام دهند.ایزو 14001 چگونه به ما کمک می کند؟به راستی این همه تلاش ، صرف هزینه ، وقت ، انرژی و ... برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهینامه ایزو 14001 به چند منظور است و چگونه ایزو 14001به ما کمک می کند؟ شاید بتوان از دیدگاه های متفاوت به این سوال پاسخ داد اما بطور کلی می توان به برخی پیامدهای اخذ گواهینامه ایزو 14001 به شرح زیر اشاره نمودnbsp;- پیشگیری از آلودگnbsp;- کاهش پسمانnbsp;- صرفه جویی در مصرف انرژی- استفاده مجدد از مواد- کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد های صنعت بر محیط زیست- بهبود ارتباطات درون برون سازمانnbsp;- افزایش سهم بازار و ورود به بازارهای جهانیاینطور برآورد می گردد که صرفه جویی در هزینه های انرژی به میزان 10 درصد بدون هیچگونه سرمایه گذاری امکان پذیر است .دسته بندی هاnbsp;nbsp;nbsp; استاندارد ایزو 14000 دارای 6 دسته بندی عمده است. كه می توان آن را به 2 دسته بندی اصلی تقسیم كرد:ارزیابی سازمانارزیابی محصولات تولیدیهر كدام از دسته بندیهای فوق به بخش های مختلفی تقسیم می شوند.در مورد ارزیابی سازمان 3 دسته بندی دیگر وجود دارد:استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطیاستاندارد ممیزی زیست محیطیاستاندارد ارزیابی عملكرد زیست محیطیاستاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی :nbsp;nbsp;nbsp; بدین مفهوم است كه واحدهای تولیدی و بخش های وابسته به آنها بطور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان ، اهداف زیست محیطی را اجراء كنند مفهوم این امر آن است كه :استانداردها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام كاركنان آموخته و درك شود.ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.آموزش های مناسب انجام گیرد.اسناد مورد نیاز موجود و قابل كنترل باشد.آمادگی های اضطراری و واكنش های لازم درنظر گرفته شده باشد.استانداردهای ممیزی زیست محیطیnbsp;nbsp;nbsp; در این بخش اصول كلی ممیزی زیست محیطی و دستورالعمل اجرایی و كیفی آن توضیح داده شده است. شركت ها باید اطمینان حاصل كنند كه این ممیزی ها نه تنها در سطح مشاركت كاركنان بلكه در بخش های تجاری و بازرگانی صورت می گیرد و درصورت نیاز ارزبایی ممیزی بطور خودكار و منظم صورت می گیرد.استانداردهای ارزیابی عملكرد زیست محیطی :nbsp;nbsp;nbsp; لازم است كه شركت به ارزیابی سیستم های زیست محیطی و سیستم های عملیاتی مختلف كه باید در محل وجود داشته باشند بپردازند. شركت ها باید به گسترش اهداف وعملكردهای زیست محیطی خود بپردازند مواردی از قبیل درصد كاهش انتشار آلاینده ها و تولید مواد زائد خطرناك ، كاهش مصرف انرژی، آب و سایر منابع طبیعی و كاهش درمیزان جریمه ها.دسته بندی ارزیابی محصول هم می تواند در 3 بخش بیان شود:- استانداردهای بر چسب گذاری زیست محیطی- ارزیابی چرخه مواد- جنبه های زیست محیطی در استاندارد محصولnbsp; استانداردهای برچسب گذاری زیست محیطیnbsp;nbsp;nbsp; در این بخش نیازهای عمومی برای بسته بندی و برچسب گذاری محصولات بطور كلی توضیح داده می شود و این مطالب غیر از ادعاهایی است كه شركت های سازنده در تبلیغات خود در رسانه ها می كنند و بیان می دارد كه محصول مورد نظر براساس استاندارد ایزو ساخته شده است.هدف این بخش جلوگیری از تبلیغات و آگهی های دروغین و ادعاهای كذب است.ارزیابی چرخه موادnbsp;nbsp;nbsp; در این بخش اصول و خطوط اصلی كه مشخص كننده اثرات محصول تولیدی بر روی محیط زیست است از هنگامیكه كالای مزبور طراحی و تولید می شود تا زمانی كه بصورت زباله دفع می شود می باشد. این قسمت شركت های تولیدی را ملزم می كند كه طراحی را مطابق محیط زیست انجام دهند و این امر شامل آموزش و تجدیدنظر در فرآینده های مهندسی است بگونه ای كه اثرات زیست محیطی را مورد مطالعه قرار دهد.این بخش شامل :یافتن مواد كم خطر یا بی خطر بجای مواد خطرناك، طراحی مجدد فرآیندهای تولیدی، به گونه ای كه انرژی ،آب و سایر منابع طبیعی را كمتر مورد استفاده قرار دهند طراحی مجدد محصولات و بسته بندی به گونه ای كه كالای موردنظر قابل بازیافت و استفاده مجدد باشد و مقدار مواد زائد به حداقل كاهش پیدا كند.جنبه های زیست محیطی در استانداردهای محصولات تولیدیnbsp;nbsp;nbsp; دراین بخش راهنمایی های لازم برای نوشتن استاندارد بیان شده است. هدف مشاركnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;آموزش های زیست محیطی برای تولید محصولات استاندارد و جلوگیری از اثرات نامطلوب آن روی محیط زیست است.ایزو 14000 در ایرانبه تحقیق می توان گفت که اولین مقاله فارسی درباره استاندارد های ایزو 14000 درآبان ماه 1374 و در شماره پنجاهم ازمجله استاندارد و کالاهای ایرانی منتشر گردیده است . آشنایان با این سری از استانداردها در آن زمان بسیار اندک بود ولی اکنون بر تعداد آنها افزوده شده است . اولین سمینار آشنایی با استانداردهای ایزو 14000 در آذر ماه 1375 برگزار گردید .پس از آن سمینارها و دوره های آموزشی متعددی برگزار شد. در زمینه چاپ کتاب و تهیه نرم افزارهای آموزشی نیز فعالیتهایی صورت گرفت یکی از مهمترین فعالیت ها در این زمینه استاندارد ملی ایران ایزو 1400 است که بوسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مرداد ماه 1377 منتشر شد. اولین گواهینامه ایزو 14001 در ایران در تاریخ 29/08/1376 صادر گردید و متعاقب آن شرکت های دیگری موفق به اخذ این گواهینامه شدند
image

ایزو 20000

ایزو 20000- ایزو فناوری اطلاعاتISO/IEC 20000 (Information Technology Service Managementنیاز به یک استاندارد جهانی برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات،در سالیان گذشته کاملا مشهود بود.با رشد فناوی اطلاعت ،ارائه خدمات با سطح کیفی مناسب تر نسبت به رقبا ،به عنوان یک مزیت رقابتی وموضعی قابل توجه برای سازمان ها قرار گرفت.موسسه ی استاندارد انگاستان ،بادرک این موضوع واستفاده از تجرب موجود دراین زمینه،اولین استاندارد را در موضوع خدمات فناوری اطلاعات ارائه دادکه مبتایی برای توسعه جهانی شدناین مقوله قرار گرفت.هم اکنون استاندارد ISO/IEC 2000 ،اولین استاندارد فراگیرجهانی است که به طور مشخص ]به موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میپردازد.این استاندارد مجموعه ای از فرایند های مدیریتی یکپارچه را برا ارائه خدمات موثر به مشتریان وکسب و کار های مختلف تشریح نموده وبا رویکرد فرایند گرا ،تکمیل کننده مجموعه اnbsp; به نام کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات (ITIL) می باشد.قسمت اول این استاندارد ، الزامات رسمی را برای سازمان ها به منظور ارائه خدمات مدیریت شده در یک سطح کیفی قابل قبول،به مشتریان خود،تعریف نموده وقسمت دوم ،راهنمای کاربردی وتشریح بهترین تجارب برای فرآیند های مدیریت خدمات است وبرای سازمان هایی که برای ممیزی در قبال استاندارد مذکور آماده میشوند،راهنمای عملی مناسبی استnbspnbsp;
image

ایزو 27001

استاندارد ایزو 27001 بعنوان یک سیستم مدیریتی است که برای اطمینان از امنیت اطلاعات در موسسات و بهبود مستمر سیستم هایشان استفاده می شود.در هر موسسه و سازمانی، اطلاعات آنها بعنوان دارایی ارزشمندشان محسوب میگردد و به جهت اهمیت این اطلاعات میبایستی روشی برای حفاظت از آنها در نظر گرفته شود همانطوری که هر سازمانی از کالا و محصولات خود محافظت می کند. استاندارد ایزو 27001 همان روشی است که برای حفاظت اطلاعات یک سازمان از خطرات و تهدیداتی که ممکن است اطلاعات یک سازمان رو تحت تاثیر خود قرار دهد مورد استفاده قرار میگیرد تا از طرفی تداوم فعالیت سازمان را تضمین کند و از سمت دیگر تمامی زیان های احتمالی سازمان را کاهش و فرصت ها و سرمایه گذاری ها راnbsp;به حداکثر برساند.اطلاعات سازمان را میتوان در یک هارد و یا یک ابزار الکترونیکی و یا بصورت تهیه یک فیلم کپی و نگهداری کرد.nbsp;به هر حال هر سازمانی به هر روشی که میتواند میبایست اطلاعات خود را ذخیره و نگهداری کند.چرا اخذ گواهینامه ایزو 27001 برای سازمانها ضروریست؟اجرای استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا همان ایزو 27001 در سازمان فقط و فقط برای کنترل امنیت اطلاعات مجموعه می باشد و این بدان معنی نیست که میتوان از آن اطلاعات برای تضمین کار در محیطی خارج از سازمان (کار از راه دور) و یا استفاده از طریق اقدامات فنی جهت حفظ امنیت اطلاعات میتوان استفاده کرد.برای استفاده بهتر از استاندارد ایزو 27001 در سازمان ها بهتر است که فرهنگ و آگاهی های امنیتی این استاندارد به تمامی کارکنان از طریق برگزاری جلساتی آموزش داده شود و همچنین ممیزی داخلی مطابق بندهای این استاندارد انجام پذیرد. این استاندارد، تهدیدات امنیتی اطلاعات سازمان را با حمایت مدیران ارشد و کمک تمامی کارکنان شناسایی کرده و به سازمان این اطمینان را میدهد که تهدیدات به حداقل رسانیده شده اند.مزایای ایزو 27001 چیست؟&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; وجود استاندارد ایزو 27001 در سازمان نشاندهنده وجود امنیت اطلاعاتی در آن است.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; با استاندارد 27001 تداوم کار سازمان تضمین می شود.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; استاندارد 27001 اعتماد مشتریان را به همراه دارد.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; این استاندارد تضمین می کند که قدرت رقابت، جریان نقدی، سودآوری، بدهی های حقوقی و تصویر تجاری محافظت و نگهداری می شود.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; این استاندارد سیستم ها و شبکه های اطلاعاتی سازمان را از تقلب، جاسوسی، خرابکاری و تهدید و خطرات آتش سوزی و غیره محافظت می کند.
image

استاندارد HSE

استاندارد HSnbsp;این استاندارد معرف یک سری الزامات مربوط به ارائه بهداشت حرفه ای، ایمنی و آموزش محیط زیست جهت پیشبرد اهداف پیمانکاران می باشد.هدف از استاندارد HSE ارائه راهکارهای مطابق با مدیریت تمام مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به کسب و کار و ارائه خدمات حرفه ای پیمانکاران در مواجه با مشتریان آنها میباشد. همچنین استاندارد HSE در زمینه کاستن از بار الزامات قانونی و آزاد کردن زمان بیشتری برای تمرکز بر مسائل مربوط به کسب و کار اصلی فعالیتی چشمگیر دارد.هر ماه بیش از 1 میلیون پیمانکاران انجام تکالیف به طور موقت در محل مشتری می باشد. در دنیای مدرن هیچ کسب و کار می تواند خطر نادیده گرفتن تعهدات بهداشت و ایمنی محیط کار آن است. هر کسب و کار در انگلستان است که توسط یک طیف گسترده ای از مقررات بهداشت و ایمنی که همه تحمیل وظایف و تعهدات بر صاحبان کسب و کار، مدیران، کارکنان و پیمانکاران انجام تکالیف در محل کار تحت تاثیر قرار. مطابق با این شرایط بسیار وقت گیر است، و در مورد پیمانکاران بسیار دشوار است برای توجیه آموزش بهداشتی و ایمنی در هنگام انتساب، تنها ممکن است آخرین چند روز.
image

نشان حلال

نشان حلال (گواهینامه HALAL ) به محصولات غذایی اشاره دارد که به دنبال قوانین و مقررات اسلامی و رژیم غذایی اسلامی هستند که تعیین می کنند چه چیزی مجاز، قانونی و تمیز است. کلمه حلال به معنای کلمه "مجاز" است. محصولات خوراکی حرام، مخالف حلال هستند و "ممنوع" می شوند. برای مصرف کنندگان مسلمان مهم است که از محصولات غذایی حلال استفاده کنند.غذاهای حلال با توجه به قوانین و مقررات اسلامی تعیین می شود که مجاز، قانونی و تمیز است.گوشت حلال در دانشگاه تورنتو براساس روش اسلامی با استفاده از فرآیند ذبح مورد کشتار قرار می گیرد که نیازمند نام خدا در زمان کشتار است، حیوان رو به قبله مسلمانان قرار می گیرند و حرکت سریع یک تیغه تیز رگه ها و شریان های گردن را قطع می کند تا اجازه تخلیه کامل خون وجود داشته باشد و رنج برای حیوان را به حداقل برساند. فرایند ذبح طعم و ماندگاری، سالم بودن و سلامت گوشت را بهبود می بخشد.اقلام غذای حلال عبارتند از:&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; گوشت ذبیحه (گوشت گاو و گوسفند) و مرغ&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; ماهی با فلس&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; محصولات مشتق شده از حیوانات ذبح شده &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; شیر و تخم مرغ از انواع حیوانات مجاز&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; سبزیجات، میوه ها و غلات به جز مواردی که باعث مسمومیت می شوند&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; تمام مواد گیاهی به جز مواردی که باعث مسمومیت می شوند&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; نوشیدنی های بدون الکل محصولات دارای گواهینامه حلال باید با دستورالعمل های سختگیرانه بر اساس سنت مسلمان تطبیق داشته باشند. استاندارد حلال همه چیز را پوشش می دهد از چه مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا چگونه آنها باید و نباید مورد استفاده قرار گیرند.حلال نیز در خصوص محصولاتی که مجاز نیست، بسیار مشخص است. لیست کوتاه زیر فقط یک نمونه از مواد تشکیل دهنده یا حیوانات است که در دسته خوراکی های غیر حلال یا حرام قرار می گیرند:&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; خوک&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; گوشتخواران و پرندگان شکاری&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; خون و یا محصولاتnbsp;خون &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; الکلدستورالعمل های دقیق مواد غذایی دارای گواهینامه استاندارد حلال تمامی مراحل تولید از ابتدای فرایند تا بخش توزیع را در بر میگیرد. به عنوان مثال، آماده سازی گوشت حلال، چگونگی کشتار حیوانی را مشخص می کند و باید بلافاصله پس از آن انجام شود. از آنجا، تولید کننده مواد غذایی باید به دستورالعمل های مربوط به پردازش، بسته بندی، حمل و نقل و ذخیره سازی توجه داشته باشد. علاوه بر این، تولید کننده باید با رعایت ریسک آلودگی با کالاهای غذایی غیر حلال (یا حرام) از عدم تماس محصول غیر حلال با حلال مطمئن شود.چه کسانی استاندارد حلال را تنظیم می کند؟استاندارد حلال در واقع اهمیت تاریخی عمیق برای جامعه مسلمان دارند. صدور گواهینامه حلال توسط واحدهای واجد شرایط، شخص ثالث تایید شده است. سازنده باید در طول کل فرآیند فرایند مطابقت با استاندار حلال را نشان دهد تا بتواند گواهینمه حلال را کسب کند.
image

نشان CE

گواهینامه CE گواهینامه ی انطباق با قواعد اروپاست جهت کنترل هر چه بهتر بر روی محصولاتی بود که وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شود.کلا گوهینامه CEnbsp;مجوز ورود محصول به کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد nbsp;اخذ گواهینامه ی CE ایجاد روشی برای صرفه جویی در هزینها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان سراسر دنیا می باشد که تمایل به فروش محصولات خود در اتحادیه اروپا را دارند چون اگر هر تولید کننده ای بخواهد برای ورود محصولش به یک کشور اروپایی قوانین آن کشور را رعایت کند باید برای ورود محصولش به هر کشوری کلی هزینه کند تا قوانین کشورها رعایت شود برای همین منظور با اخذ گواهینامه ی CE که مطابق با قوانین اتحادیه ی اروپا هست ، تولیدکنندnbsp; با خیال راحت محصولش را به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا صادر می کند .بنابراین هرتولید کننده ای که قصد تولید و یا ورود محصولش به بازارهای اتحادیه اروپا را دارد بایستی الزامات CE را رعایت کند; این الزامات برای هر محصول متفاوت می باشد. در واقع هر محصول دارای استاندارد وnbsp;دایرکتیوهای خاص خود است; که باید از سوی تولید کننده این محصول رعایت شوند.با داشتن گواهینامه CE تولیدکنندگان می توانند صادرات به کشورهای اروپایی و سایر کشورهای مشمول این استاندارد را انجام دهند nbsp;البته بیشتر سازمان ها از قبیل سازمان های تولید نفت و گاز و پتروشیمnbsp; برای شرکت در مناقصات بزرگ دولتی نیاز به اخذ گواهینامه ی CE دارند .دایرکتیو CEnbsp;- Directiveدایرکتیو CE شامل مجموعای از استانداردهای مربوط به آن محصول است. نظیر دایرکتیو LVD Low Voltage Devicesتکنیکال فایل CEnbsp;- Technical fileتکنیکال فایل Cnbsp; شامل گزارش آزموهای انجاشده بر روی تجهیز، آنالیز ریسک، اطلاعات کامل مربوط به تولید محصول میباشد که نشان یا گواهینامهnbsp;CE بر اساس آن صادرمی شود.NB یا (Notified Body)NB ارگانی در اروپا است که قادر به صدور گواهینامه CE در یک یا چند دایرکتیو CE میباشد و تائید صلاحیت صدور را از مراجع بالاتر اتحادیه اروپا در یک بازهnbsp;زمانی مشخص دریافت کرده است.اعتبار گواهینامه CEبرای اطمینان از صحت و درستیnbsp;گواهینامه CE صادرشده حتماً کد در شده بر روی گواهینامه CE شما باید قابلیت ردگیری از صادرکننده را داشته باشد.هزینه صدور گواهینامه CEدر تعیین هزینهای اخذ نشان CE هر محصول در دایرکتیو خاصی قرار مگیرد و دایرکتیو مربوطه شامل استانداردهای مرتبط با آن محصول مباشد.تعیین قیمت علامت CE منوط به بررسی و آگاهی از مشخصات اساسی تجهیز یا محصول میباشد.مراحل صدور نشان CE۱- انتخاب مشاور CEشرکهای گواهی دهنده ایزو با شرکهای NB قرارداد داشته و متوانند به شما خدمات مشاوره و صدور گواهینامه CE را ارائه نمایند.۲- تهیه مدارک فنی مستندات فنی مرتبط با محصول با راهنمایی مشاور در مجموعه تدوین مشود این مستندات در قالب مدرک فنی فایل CE Technical file تدوین می شود. مدارک تکنیکال فایل می تواند شامل طرح کیفیت محصول یا تجهیز ، ارزیابی ریسک وhellip; باشد.۳- آزمون محصولآزموهای مرتبط با محصول بنا به نیاز در آزمایشگاهای مورد تائید انجام و نتایج تائید شده در مدارک فنی لحاظ مشود۴- صدور گواهینامه CEهریک از NB ها برای دایرکتیو خاصی مجوز صدور گواهینامه CE دارند و مدارک سازمان متقاضی مورد بررسی قرار مگیرد و در صورت تائید ، گواهینامه CE صادر مشود، نشان CE باید قابلیت رجیستری را داشته باشداستقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان می تواند به فرآیند اخذ علامت CE کمک نماید.
image

ایزو SFBB

گواهینامه SFBB (استاندارد مخصوص رستورانها و فست فودها)یک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است و توسnbsp; آژانس استانداردهایغذایی انگلستان (FOOD STANDARDS AGENCYnbsp; طراحی شده است.از استاندارد sfbb برای ایمنی غذا در هتل ها، Fast food ها، کترینگ ها و آشپزخانه ها و توزیعکنندگان مواد غذایی استفاده می شود واز این استاندارnbsp; براnbsp; بکارگیری سیستم در نقاط ضعیف پختو سرو غذای با کیفیت ، حصول اطمینان مشتری از بهداشت غذای مصرفی،کاهش شکایات مشتریو ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری استفاده می شود.استفاده از استاندارد sfbb به مصرف کننده اطمینان می دهد ، غذایی را که مصرف می کند سالم استو هیچ عاملی که باعث به خطر افتادن باشد را ندارد.استاندارد SFBB یک استاندارد ساده و همه گیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است که در سال 2006 توسط آژانس استانداردهای غذایی انگلستان طراحی و در سال 2010 گردآوری شد.این استاندارد، استاندارد تخصصی رستورانها، فست فودها، هتل ها، کترینگ ها، کافی شاپ ها، قنادی ها، مراکز تهیه غذا، تولیدکنندگان مواد غذایی آماده و توزیع کنندگان مواد غذایی میباشد.این استاندارد از اصولی برخوردار است که در زیر به آنها اشاره می شود:جلوگیری از آلودگی متقاطعشستشو و ضدعفونی کردن اثربخشنحوه سرد کردن اصولی و مناسب مواد غذاییپختن و گرم کردن صحیحمدیریتاین استانداردهای دارای مزایایی ویژه نسبت به استانداردهای مشابه خود می باشد. از جمله:سهولت در پیاده سازی و هزینه کمتر نسبت به استانداردهای مشابهاخذ گواهینامه جهت پیاده سازی الزامات این استانداردمنطبق بودن با قوانین ملینشان ایمنی بودن غذا به مشتریان و مصرف کنندگان مواد غذاییتربیت کارکنانی آموزش دیده و حرفه ایاعتبار بخشی به وضعیت کسب و کارپیشرفت و بقا در کسب و کارشرکت QAL از تمامی رستورانها و فست فودها در زمینه ارائه خدمات تخصصی و صدور گواهینامه SFBB دعوت به همکاری می نماید.استاندارد رستوران ها- استاندارد فست فودهاndash; گواهینامه SFBBndash; استاندارد SFBBndash; گواهینامه استاندارد SFBBndash; استاندارد مخصوص رستورانها و فصست فودهاndash; استاندارد کترینگ ها
image

ایزو IWA 2

استاندارnbsp; IWA 2استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنندبا استفاده از سيستم مديريت کيفيت متوان کليه فرايندهايي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر خدمات آموزشي قابل ارائه تاثيرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمينان حاصل شود که خدمات ارائه شده، نيازها و انتظارات آموزگيرندگان و مراجع قانوني را برآورده منمايند.پيادسازي سيستم مديريت کيفيت IWA2 در يک مرکز آموزشي منجر به ايجاد يک رويکرد نظامند در سازمان به منظور شناسايي و تجزيه و تحليل نيازها وانتظارات مشتريان شده که بر اساس اين شناخت، برنامهاي آموزشي و تحصيلي موسسه طراحي و ارائه مشوند.دامنه کاربرد استاندارد IWA 2:2007کليه سازماهاي ارائه دهنده خدمات آموزشي در کليه سطوح شامل مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، مراکز آموزش عالي، دانشگاها، موسسات آموزشی، مراکز ارائه دهنده آموزهاي از راه دور، مکاتباي و الکترونيکي متوانند از اين استاندارد استفاده نمايند.مزاياي پيادسازي سيستم مديريت کيفيت با رويکرد IWA 2: 2007تثبيت جايگاه سازمان آموزدهنده در محيط اجتماعي- اقتصادي مربوط به حوزه فعاليت خودحصول اطمينان از انطباق با الزامات قانوني و حرفايارتقاء تصوير سازمان در جامعه و افزايش اعتماد مشترياناثبات تعهد مديران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرايندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمي و فرهنگي جامعهبهبود وضعيت اقتصادي از طريق کاهش هزينهاي ناشي از کيفيت پايين
image

ایزو 10668

ایزو 10668- استاندارد ارزش گذاری نام تجاریبرند مدت زمان بسیاری طولانی است که در داخل بازار کسب و کار به عنوان یک مهم به رسمیت شناخته شده است. علامت های تجاری میتوانند مزایای قابل توجهی در وفاداری مشتری و پیدا کردن جایگاهی ویژه در حیطه کاری و بازار کسب و کار خود داشته باشند.ایزو 1066nbsp; چارچوبی برای ارزیابی نام تجاری از جمله هدف، پایگاه های ارزش گذاری، رویکرد به ارزیابی، روش ارزیابی و یافتن منابع از داده های با کیفیت و مفروضات ایجاد می کند. بنابراین، ارزش گذاری برند عملکردی مهم و دارای اهمیت میباشد که به تهیه شواهد مالی به عنوان دارایی کمک میکند.هدف از ایزو 10668 ایجاد یک روش سازگار و قابل اعتماد برای ارزش گذاری نام تجاری میباشد.مراحل ارزش گذاری برند به شرح زیر میباشد:1 . تعریف از ارزش گذاری نام تجاریروشن شدن هدف از ارزیابی نام تجاریشناسایی فرضی از ارزشانتخاب روش قیمت گذاری و طریقه انجام آنارزش گذاری فرضیات و تجزیه و تحلیل آنهاگزارش محتویان ارزیابیشرکت QAL آمادگی خود را جهت انجام خدمات تخصصی و صدور گواهینامه ایزو 10668 اعلام میدارد.ایزو 10668ndash; ایزو ارزش گذاری برندndash; برندndash; 10668ndash; ایزو ارزش گذاریndash; استاندارد ارزش گذاری برند
image

ایزو 10002

معرفی ایزو 10002استاندارد ایزو 10002، راهنمای لازم را برای طراحی و اجرای پروسه رسیدگی به شکایات موثر و کارآمد برای انواع فعالیت های تجاری یا غیر تجاری، از جمله مربوط به تجارت الکترونیک فراهم می کند. متن این استاندارد مواردی را یک سازمان میبایست در جهت رسیدگی به شکایات مشتریانش رعایت نماید را ارائه مینماید.اطلاعات به دست آمده از طریق فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان می تواند منجر به بهبود در تولید محصولات و فرایندها شود و جایی که شکایات به درستی پیگیری شوند می تواند اعتبار سازمان را بدون در نظر گرفتن اندازه، مکان و بخش خاصی بهبود بخشد. در یک بازار جهانی، ارزش استاندارد بین المللی 10002 زمانی بیشتر آشکار می شود که رفتار سازمان در رسیدگی به شکایات مشتریان از اصولی خاص برخوردار میشودnbsp;فرایند رسیدگی موثر و کارآمد به شکایات معقوله ای است که رعایت و دسترسی به آن به نفع نیازهای هر دو سازمان است.هم تامین کننده محصولات و هم کسانی است که دریافت کننده این محصولات می باشند.رسیدگی به شکایات از طریق فرآیندهایی که در ایزو 10002 توصیف می شود، می تواند رضایت مشتری را افزایش بخشد. تشویق بازخورد مشتری به اعلام شکایت خود چنانچه از عملکرد سازمانی ناراضی است باعث می شود تا فرصت هایی برای حفظ و یا افزایش وفاداری مشتری و نیز تایید و بهبود رقابت داخلی و بین المللی ایجاد شودnbsp;پیاده سازی فرایند توصیف شده در ایزو 10002 می تواند موارد ذیل را برای سازمان به دنبال داشته باشد: &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; افزایش توانایی سازمان برای حل شکایات با یک روش سازگار، منظم و واضح و رسیدن آن به رضایت شاکی &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp;nbsp;افزایش توانایی سازمان برای شناسایی علل ایجاد شکایات و بهبود عملکرد سازمان&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp;nbsp;کمک به یک سازمان جهت رسیدن به رویکردی متمرکز بر مشتری برای حل شکایات آنها و تشویق پرسنل برای بهبود مهارت های خود در جهت کسب رضایت مشتریان&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp;nbsp;ارائه اصولی برای بررسی، تجزیه و تحلیل مستمر روند فرآیند رسیدگی به شکایات و نحوه حل آنها و نتیجتاً و بهبود فرایند انجام شدهسازمانها می توانند از روند رسیدگی به شکایات در ارتباط با کدهای رضایت مشتری از رفتار و فرایندهای حل اختلافات خارجی استفاده کنند.ارتباط ایزو 10002 با ISO 10001، ISO 10003 و ISO 10004ایزو 10002 با استانداردهای ISO 10001، ISO 10003 و ISO 10004 سازگار است. این چهار استاندارد بین المللی می تواند به طور مستقل یا در رابطه با یکدیگر استفاده شود. با استفاده از هم، ISO 10001، ISO 10003، ISO 10004 و استاندارد ایزو 10002 می توانند بخشی از یک چارچوب گسترده و یکپارچه برای افزایش رضایت مشتری از طریق کدهای رفتار، رسیدگی شکایات، حل اختلاف و نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری باشند.ایزو 10001 شامل راهنمایی هایی در مورد کدهای رفتار برای سازمان های مربوط به رضایت مشتری است. چنین کدهای رفتاری می تواند احتمال مشکالت را کاهش دهد و می تواند علل شکایات و اختلافات را حل کند که می تواند رضایت مشتری را کاهش دهد.ایزو 10003 حاوی راهنمایی هایی در حل اختلافات در مورد شکایات مرتبط با محصول است که نمیتواند به طور رضایت بخش داخلی حل شود. ISO 10003 می تواند به کاهش رضایت مشتری ناشی از شکایات حل نشده کمک کند.ایزو 10004 حاوی راهنمایی برای ایجاد پروسه های موثر برای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری است. تمرکز آن بر مشتریان خارج از سازمان است.حوزه استاندارد ایزو 10002ایزو 10002 ، راهنمایی در مورد روند رسیدگی شکایات مربوط به محصولات درون سازمان را شامل برنامه ریزی، طراحی، عملیات، نگهداری و بهبود می دهد. فرایند رسیدگی شکایات توصیف شده مناسب برای استفاده به عنوان یکی از فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت عمومی است.این استاندارد بین المللی برای اختلافات مربوط به حل و فصل در خارج از سازمان یا اختلافات مربوط به اشتغال کارمندان قابل استفاده نیست.همچنین برای استفاده در سازمان هایی با هر اندازه و در همه بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد ایزو 10002، جنبه های زیر را برای رسیدگی به شکایات ارائه می دهد:&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; همچنین برای استفاده در سازمان هایی با هر اندازه و در همه بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد ایزو 10002، جنبه های زیر را برای رسیدگی به شکایات ارائه می دهد:&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; افزایش رضایت مشتری با ایجاد یک محیط متمرکز بر مشتری که برای بازخورد (از جمله شکایات) باز است، رسیدگی به شکایات دریافت شده و افزایش توانایی سازمان برای بهبود محصول و خدمات مشتریان خود؛&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; مداخله و تعهد مديريت ارشد از طريق جذب و استفاده مناسب از منابع، از جمله آموزش پرسنل؛&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; شناسایی و رسیدگی به نیازها و انتظارات شکایت کنندگان؛&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصول و خدمات مشتری&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; حسابرسی فرآیند رسیدگی شکایات؛&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; بررسی اثربخشی و کارآیی فرایند رسیدگی شکایات.
image

ایزو 10004

ایزو 10004 - استاندارد بین المللی رضایت مشتریاز مسایلی که تاثیر زیادی بر روی افزایش مشتریان دارد بحث رضایت مشتری میباشد و یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان میزان آن را اندازه گیری کرد مبحث سنجش رضایت مشتری میباشد. فقط ۴ درصد از مشتریان ناراضی شکایت می کنند و ۹۶ درصد، فقط سازمان را ترکمی کنند. اما پژوهها نشان مدهد که این ۹۶ درصد، با ۱۰ تا ۱۵ درصد بقیه افراد درباره احساس بدشان گفوگو می کنند.ایزو 10004 اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه گیری رضایتمندی مشتری فراهم می آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکارمی رود. توجه ایزو 10004 بر مشتریان خارج از سازمان است.بدین جهت نیازمند استانداردی جهت بررسی در جهت کاهش این شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان هستیم.ایزو 10004طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان میباشد. همچنین این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان ،باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده هابه سمت مشتری مداری میگردد.هدف از پیاده سازی ایزو 10004ایزو 10004 اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه گیری رضایتمندی مشتری فراهم می آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می رود.ایزو 10004ndash; استاندارد ایزو 10004 nbsp; سیستم رضایت مشتریndash; استاندارد رضایت مشتری ایزو 10004
image

ایزو 18001

استاندارد ایزو 18001 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS به معنای "سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی" است که در این راستا سیستم ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل تدوین شده است تا ضمن کمک به سازمانها برای شناسایی خطرات و ریسکهای احتمالی موجود به کارکنان اطمینان خاطر مناسبی برای کار و فعالیت اثربخش را فراهم می نماید.سازمان ها از هر نوعی که باشند، به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح ایمنی و بهداشت شغلی صحیح از طریق کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود، سازگار با خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ها هستند.استاندارد OHSAS 18001 در هر سازمانی که مایل به انجام موارد زیر باشد، کاربرد دارد:ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور حذف و یا به حداقل رسانیدن ریسک ها برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها باشند.استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیاطمینان سازمان از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی داخلی سازماناثبات انطباق توسط استاندارد OHSAS بوسیله موارد زیر است:خود اثباتی و خود اظهاریدرخواست تائید انطباق توسط طرف های ذینفع سازمان مانند مشتریان و یا درخواست تائید خوداظهاری مربوطه به وسیله یک بخش بیرونی از سازماندرخواست گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود از یک سازمان بیرونیاستاندارد OHSAS بیشتر مایل به عنوان نمودن مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و نسبت به حوزه های ایمنی و بهداشت، مانند برنامه های سلامت و تندرستی کارکنان، ایمنی محصول، خسارت به اموال و یا پیامدهای محیط زیستی، توجهی ندارد.شرکت QAL آمادگی خود را در زمینه ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه OHSAS 18001:2007 اعلام میدارد.18001 ایزndash; استاندارد 18001ndash; استاندارد بهداشت و ایمنی شغلیndash; OHSAS 18001
image

ایزو 14001

ایزو 14001nbsp; سیستم مدیریتی محیط زیستیایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهنnbsp;که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.ایزو 14001ndash; اخذ ایزو 14001ndash; پیاده سازی سیستم ایزو 14001ndash; سیستم مدیریتی محیط زیست ایزو 14001
image

ایزو 9001

سوالات و پاسخ ها در مورد سیستم مدیریت کیفیت با توجه به ایزو 9001 ، مراحل و نحوه تبت و صدور گواهینامه ایزو 9001 و مرور مختصری از تغییرات ایزو 9001 ورژن 2015 در این بخش از وب سایت بررسی شده است.1nbsp; اهداف سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 چیست ؟با یک سیستم مدیریت کیفیت ( سیستم QM ) ، مدیریت یک شرکت تلاش می کند تا از طریق اقدام سیستماتیک به تمام اهداف شرکت خود برسد . اهداف شرکت ها برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001nbsp; توانایی تولید محصول و اجرای خدمات برای برآوردن انتظارات مشتری- سنجیدن اثربخشی اقدام های سیستماتیک می تواند به صورت منظم- کیفیت محصولات یا خدمات که می تواند مرتبط با نیازهای مشتری باشد به طور مداوم بهبود یابد2- گواهینامه ایزو 9001 چه ارزشی را به اهداف شرکت اضافه میکند ؟ از اهداnbsp; ایزو 9002 بهبود کیفیت است.nbsp;هدف اصلی ، بهبود کیفیت محصول و خدمات و همچنین رضایت مشتری می باشد . سیستم مدیریت در نهایت بر نگهداری و توسعه سازمان و عملکرد مالی شرکت تأثیر می گذارد. 3- آیا گواهینامه ایزو 9001 واقعا برای یک شرکت مفید است ؟صدور گواهینامه ISO 9001 باید توسط شخص ثالث تایید گردد که یک سیستم QM کاربردی در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .در تئوری، افزایش بهره وری از سیستم مدیریت کیفیت نمی تواند فقط با بازرسی و تأییدیه بعدی به دست آید. ولی در عمل این موضوع کاملا متفاوت است.سیستم مدیریت کیفیت بیشتر وظیفه دارد که بدون بازرسی های مداوم به طور دقیق عمل کند . 4. اهداف سیستم مدیریت کیفیت چیست؟اثرات مثبت که توسط سیستمnbsp;QM معمولnbsp; با توجه بهnbsp;9001ISO تایید می شود&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; مسئولیت ها را واضح می کند.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; فرآیندهای بهتری ایجاد می کند که عموما بهتر اجرا می شوند.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در مدیریت.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; روابط بهتر با تامین کنندگان.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; درک بهتر نیازهای مشتریان.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; شروع کار را در مقابل بانک ها و شرکت های بیمه بهبود می بخشد5. الزامات سیستم QM چیست؟پیش نیازهای صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; درك نحوه عملکرد ایزو 9001&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; نیاز به توضیح (به ویژه برای مستندات) سیستم&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; نیاز به توضیح (به ویژه برای مستندات) فعالیت ها6. آیا گواهینامه ایزو 9001 می تواند با دیگر گواهینامه های ایزو هماهنگ شود؟ایزو 9001 استاندارد بی طرفی است و بنابراین برای صدور گواهینامهnbsp;همه شرکت ها مناسب اسnbspnbsp; ممیزی با توجه به ایزو 9001 می تواند با دیگر ممیزی های صنعتی برای مدیریت کیفیت ترکیب شود گواهینامه های ترکیبی ISO 9001 معمولا با موارد زیر ترکیب می شوند:&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; استاندارد کیفیت ISO / TS 16949 برای صنعت خودرو، استانداردها&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; EMAS و ISO 14001 برای مدیریت محیط زیست &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; ISO 50001 برای مدیریت انرژی. &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; گواهینامه AZAV برای موسسات مربوط به آموزش و تربیت &middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; سیستم مدیریت کیفیت گواهی ایزو 29990 برای خدمات یادگیری7 - به طور دقیق، فرایند صدور گواهینامه ایزو 9001 چیست ؟1nbspnbspnbspnbspnbsp; ممیزی مقدماتی (اختیاری)ممیزان ارزیابی اولیه را انجام می دهنددر انجام این کار، آنها الزامات مورد نیاز استاندارد ایزو 9001 را مشخص می کنند حتی اگر در حال حاضر در سازمان شمnbsp; پیاده سازی شده باشد2nbsp;nbsp;گپ آنالیز (اختیاری )گپ آنالیز برای شرکت های گواهی شده بر اساس ISO 9001;2008 توصیه می شودnbsp;برای تغییر ورژن به ISO 9001:2015 گپ آنالیز به شما برای تایید انطباق رویه های قبلا اجرا شده و همچنین برای تشخیص سیستم ها کمک میکنnbsp;3nbsp;nbsp;ممیزی گواهینامه ایزو 9001روند صدور گواهینامه ایزو 9001 در دو مرحله اتفاق می افتدتیم ممیزی چک میکند که آیا سیستم مدیریت کیفیت کنونnbsp; شما مطابق با الزامات استاندارد ایزو 9001 می باشد.سپس شما باید کاربرد عملی و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت خود را نشان دهید4. صدور گواهینامه ایزو 9001پس از صدور گواهینامه، شرکت شما گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ایزو 9001را دریافت خواهد کردگواهینامه ها منطبق با استاندارد ها و تعهد به پیروی از الزامات است علاوه بر این، شرکت شما به صورت آنلاین وارد بانک اطلاعاتی گواهینامه هnbsp; خواهد شد و شما می توانید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیnbsp; خود را تبلیغ کنید5nbsp; ممیزی سالیانه ایزو 9001در چارچوب ممیزی مراقبتی سالیانه ما بهینه سازی مستمر از فرایندها را بررسی خواهیم کرد تا مطمئن شویم که آیا شرکت شما انطباق خود با استاندارد را حفظ كرده است یا نه.6nbsp; صدور مجدد گواهینامه ایزو 9001با تجدیدنظر قبل از پایان سه سال، با فرایند بهبود مستمر و همچنین مستندات ، و تعهد به شرکا و مشتریان، شما قادر خواهید بود سیستم خود را بهبود بخشیدمزایای بازنگری در ISO 9001: 2015nbsp;چیست؟نسخه جدید ISO 9001 در ماه سپتامبر 2015 منتشر شد و بسیاری از پیشرفت ها در سیستم های مدیریت کیفیت را به ارمغان می آورددر مقایسه با ورژن استاندارد ایزو 9001:2008 ، ورژن جدید 2015 ساختار یکنواخت و یک شکل را فراهم می کند.
image

گواهینامه ایزو 22000

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ایزو 22000)ایزو 22000 سیستم مدیریتی مورد استفاده برای تعیین خطرات موجود و بالقوه در زنجیره تامین مواد غذایی، تعیین، پیاده سازی، نظارت بر اقدامات برای کنترل آنها، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر پیاده سازی است. از آنجائیکه اثرات ویران کننده و بالقوه بیماریهای مسری ناشی از مواد غذایی نه تنها در زندگی انسان، بلکه دراقتصاد نهادها و کشورها بسیار زیاد است و هر ساله صدها نفر در سراسر جهان به علت مسمومیت غذایی از بیماری ها رنج می برند و مؤسسات تولید کننده مواد غذایی جبران خسارات زیادی می کنند و همچنین اعتبارات خود را از دست میدهند، بنا به تمام دلایل ذکر شده اجرای استاندارد ایزو 22000 لازم و ضروری می شود.بنابراین، تمام سازمانهایی که مایل به حفظ موقعیت خود در بازار کسب و کار هستند از جمله رستورانها، شرکتهای خدمات تشریفات و پذیرایی، شرکتهای بسته بندی مواد غذایی، تولید کنندگان مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت غذا، میبایست با استفاده از استاندارد ایزو 22000 ریسکها و خطرات احتمالی خود را شناسایی، کنترل و مدیریت نمایند.مصرف کنندگان مواد غذایی ترجیح میدهند مایحتاج خود را از سازمانهایی تهیه نمایند که میتوانند روی محصولات خود کنترل کیفی داشته و خروجی نهایی آنها بدون هرگونه خطر و ریسک باشد. ایزو 22000 به تمام موسسات در زنجیره تامین مواد غذایی جهانی اعمال شده است و استانداردی بین المللی می باشد. ایزو 22000 زیر ساختهایی را برای انطباق با استانداردهای ملی و اکثر شرایط استاندارد ایمنی مواد غذایی فراهم می کند. این زیرساختها با ساختار ایزو 22000 و مقالات مرتبط با سیستم های مدیریتی ایزو 9001 و ایزو 14001 سازگار هستند.مزایای اخذ گواهینامه ایزو 22000 (سیستم ایمنی مواد غذایی)&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; با استاندارد ایزو 22000مشتریان اطمینان پیدا میکنند که محصولات به صورت بهداشتی و ایمن تولید شده اند.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; این استاندارد نشان میدهد که تمام مراحل لازم در مراحل تولید محصولات غذایی صورت گرفته است.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; اجرای استاندارد ایزو 22000 نشان میدهد که به جای رویکرد محصولی، یک رویکرد سیستماتیک در نظر گرفته شده است.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; استاندارد ایزو 22000 بهینه سازی منابع را از طریق زنجیره تامین مواد غذایی فراهم می کند.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; این استاندارد اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیل خطر برای تمام اقدامات کنترل شود.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; این استاندارد کیفیت محصولات را بالا میبرد، اعتماد مشتریان را به محصول افزایش می دهد، خطرات تولید و فروش محصولات بی کیفیت و پر ریسک را کاهش می دهد.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; خطرات احتمالی را شناسایی کرده و به همین دلیل تولید مواد غذایی و خدمات قابل اعتماد را به مشتریان تضمین می کند.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; این استاندارد تضمین کننده این است که کنترل کیفیت محصولات جایگزین تضمین کیفیت از طریق مراحل پیشگیرانه شده است.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; وجود استاندارد ایزو 22000 یعنی تضمین کاهش شکایات مشتری، و در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; با استاندارد ایزو 22000 خطرات احتمالی در پروسه تولید و محصولات مشخص شده است و به همین دلیل از بین بردن این خطرات در بازه زمانی کوتاهتری میسر میشود.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; استاندارد ایزو 22000 به توسعه روابط بهتر با دیگر کشورها در ارتباط با ایمنی مواد غذایی کمک می کند.&middotnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp; با ایزو 22000 افزایش قدرت رقابتی در داخل و خارج از اتحادیه اروپا در سراسر تجارت تسهیل می یابد.
image

ایزو 10015

ایزو 10015 nbsp; خط مشی هایی برای آموزشبرای بقا در عرصه رقابت، سازمان ها باید بطور پیوسته به ارتقا صلاحیت منابع انسانی خود بپردازند. با این حال اکثر مدیران از میزان مزایای آموزش و سود دهی آن آگاهی ندارند. ایزو 10015:1999ndash; مدیریت کیفیتndash; خط مشی هایی برای آموزش، فراهم کننده پاسخی به این سوال حساس است کهlaquo;آیا آموزش ثمری داردraquo;استاندارد بین المللی ایزو 10015:1999 مدیریت کیفیتndash; خط مشی هایی برای آموزش مانند یک جواهر کشف نشده در خانواده استانداردهای ایزو 9000 است. این استاندارد ارائه کننده خط مشی هایی برای سازمان ها و مدیران آنها است و در مسئله آموزش به آنها یاری می رساند.مزایای ایزو 10015:1999این استاندارد برای شرکت هایی که با ایزو 9001:2008 سیستم های مدیریت کیفیت آشنایی دارند به راحتی قابل درک است.• همچنین این استاندارد برای سازمانهایی که ایزو 9001:2008 را پیاده سازی نکرده اند، و در عوض به اتخاذ ابزار کیفیتی دیگر پرداختند (مانند مدل EFQM، یا رویکردهای TQM) قابل کاربرد است.• راهنمایی های این استاندارد بر فناوری آموزش و آموزش سازمانی متمرکز است، زیرا بطور ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای آموزشی طراحی شده.ویژگی ایزو 10015:1999یک استاندارد ایزو 10015:1999 دارای دو ویژگی مهم و حساس است:• ایزو 10015 سرمایه گذاری انجام شده در بخش آموزش را با عملکرد سازمانی ارتباط می دهد• ایزو 10015 روند آموزش را برپایه قواعد یادگیری علمی و سازمانی الزامی می دارد.استاندارد ایزو 10015 روند آموزش را به چهار مرحله تقسیم می کند:تعریف و تشریح نیازهای آموزشیطراحی و برنامه ریزی روند آموزش3. ارائه آموزش4. ارزیابی نتایج و خروجی آموزشایزو 10015ndash; مدیریت کیفیتndash; خط مشی هایی برای آموزش
image

ایزو HACCP

HACCP - سیستم ایمنی مواد غذاییبا توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواداولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد.اصول اولیه سیستم ایمنی مواد غذایnbsp; HACCP برای اولین بار در دهه پنجاه میلادی در امریکا تدوین گردید و بوسیله موسسه ملی هوا و فضا آمریکا NASA با کمک شرکnbsp; billsburnbsp;nbsp;تدوین و در پروژه اعزام انسان به فضا مورد استفاده قرار گرفت .این سیستم به مرور تکمیل شد و به صورت یک آیین کار قرار گرفت که مشتمل بر 7 گام اجرایی برای شناسایی و حذف خطراتی بود که سلامت و ایمنی مواد غذایی را تهدید می کرد.اصول بکار رفته در این آیین کار بعدها مختصر تغییراتی بوسیله FDA به عنوان سیستم تجزیه تحلیل خطر ، کنترل نقطه بحرانnbsp; Hazard Analysis Critical Control Point در دهه 90 میلادی معرفی شد.اصول 7 گانه HACCnbsp; عبارت است از :1nbsp;nbsp; تجزیه و تحلیل خطر: یعنی شناسایی کلیه خطرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی که در مراحل مختلف تولید امکان وقوع دارد .2nbsp;nbsp; تعیین نقاط کنترل بحرانی (CCPnbsp;nbsp;: منظور از نقطه کنترل بحرانی نقطه ای است که باید در آن کنترلهای لازم به منظور پیشگیری یا حذف خطرات مربوط به ایمنی غذا ، یا کاهش آنها به سطح قابل قبول صورت گیرد .3nbsp;nbsp; تعیین حد و حدود بحرانی: منظور تعیین حد قابل قبول برای هر یک از نقاط بحرانی و مشخصه کنترلی می باشد .4nbsp;nbsp; برقراری سیستمی برای پایش نقاط بحرانی CCnbsp; : تعیین مسئولیت و روش ها و نحوه کنترل نقاط کنترل کنترل بحرانی .5nbsp;nbsp; انجام اقدامات اصلاحی : در مواردی که پایش نشان دهد که نقطه کنترل بحرانی خاصی تحت کنترل نمی باشد اقدام اطلاحی مناسب طرح ریزی و اجرا میشود .6nbsp;nbsp;nbsp;بررسی اثر بخشی سیستم: تعیین و پیاده سازی روشهایی برای تایید اینکه سیستnbsp; HACCP بطور اثر بخش عمل می کند.7nbsp;nbsp; مستند سازی و حفظ سوابق : نگهداری و به روز آوری کلیه مدارک مربوط به طرح ریزی سیستم و سوابق مربوط به پیاده سازی آن.مزایای پیاده سازی HACCP :اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنهاایجادفرصت های تجاری بین المللیایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استانداردبهبود یک سیستم مدیریت در سازمانجلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتریایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحیرفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایشصرفه جویی در هزینه هاقابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدیاما با وجود نکات مثبت دnbsp; HACCP این آیین کار دارای نقاط ضعفی بود که ضرورت ایجاد یک سیستم جایگزین را ایجاب می کرد ، عمده ترین نقاط ضعف HACCP عبارت است از :این سیستم فاقد عناصر لازم یک سیستم مدیریت کیفیت بود.عدم شفافیت در بعضی از بندها مانند بند 6 و 7 ، امکان تفسیر به رای را برای مشاوران و ممیزان سیستم فراهم می کرد .این آیین کار به عنوان یک استاندارnbsp; جهانی بوسیله سازمان جهانی استاندارد پذیرفته نشده است.گواهینامه های این استاندارد اکردیت ( دارای تایید از سوی اکثر کشورها) نبود. به علت عدم شفافیت نیاز داشت خلاءهای موجود در آن از طریق پیاده سازی به عنوان جزیی از استاندارnbsp; ISO 9001 رفع گردد.عدم اشاره مستقیم به لزوم رعایت الزامات قانونی و مشتریان که امکان سوء استفاده از آن را پدید می آورد.عدم ارائه راهکارهای لازم جهت طراحی و پیاده سازی سیستم به ویژه برای برنامه های نگهداری سیستم .یکسان نبودن الزامات تعریف شدnbsp; HACCP در استاندارد کشورهای مختلف .با توجه به موارد فوق سازمان جهانی استاندارد اقدام به تدوین سری استاندارد هاnbsp; ISO 22000 نمود.ISO 22000:200nbsp;nbsp;:این استاندارد در اول سپتامبر 2005 توسط کمیته فنی محصولات غذایnbsp; ISO /TC 34 سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد.در تدوین استاندارnbsp; ISO 22000 نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایnbsp; WHnbsp; / FAnbsp; با کمیته ISO/TC34 همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند.و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده :ارتباطات داخلیمدیریت سیستمبرنامه های پیش نیازیاصول HACCPاین موضوع باعث شده این استاندارد تقریبا تمام الزاماتی که در یک سیستم کیفیت لازم است را دارا بوده و کلیه نقاط ضعف HACCP را پوشش دهد.مزایای استاندارد ISO 22000:2005 :این استاندارد علاوه براینکه تمام الزامات HACCP و یک سیستم مدیریت کیفیت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست :جهانی بودنتخصصی بودنالزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما ( استاندارد های پشتیبان ) لازم می باشد ماننnbsp; ISO 22004:2005 و ISO 22005:2005 و .....یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهاندرنظر گرفتن الزامات قانونیهمه جانبه نگریپیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به HACCP nbsp;الزامات ISO 22000:2005 :الف) کلیاتدر مرحله اول این استاندارد از سازمان می خواهد دامنه کاربرد سیستم مدیریت تعریف و کلیه الزامات این استاندارد را برای جلوگیری از تولید محصول ناسالمدر مورد آن پیاده کند.نکته مهم در استاندارد ایزو 22000 این نکته است که این استاندارد برای تمام سازمانهایی که به نوعی بر روی ایمنی مواد غذایی تاثیر دارند قابل پیاده سازی است ازجمله تولید کنندگان این مواد ، سازمانهای تولید کننده مواد بسته بندی مواد غذایnbsp;nbsp;، تولید کنندگان خوراک دام و طیور ، سازندگان ماشین آلات صنایع غذایی و دارویی ، شرکت های حمل کننده و یا توزیع کنندگان مواد غذایی و.....ب)مستند سازیسپس این استاندارد توضیحاتی در مورد نحوه مستند سازی و مستندات مورد نیاز این سیستم که شامل :خط مشی و اهداف سازمان در ارتباط با تولید محصول سالمروشهای اجرائی و دستورالعمل های الزام شده در استانداردسایر مستندات (مدارک و سوابق) لازم جهت تکوین سیستم بسته به نوع محصولارائه الزامات و راهنمائی هایی در مورد کنترل مدارک و سوابق را مطرح می کند که در واقع گام 7 در HACCP می باشد.بایدیادآور شد که مستندسازی ستون اصلی هر سیستم مدیریت کیفیت می باشد.ج) مسئولیت مدیریتاستاندارد در این بخش اقدام به تشریح وظایف اصلی مدیریت در استاندارد ایزو 22000 می پردازد که شامل :داشتن تعهد به تولید محصول سالم و مورد درخواست مشتری و رعایت قوانینبیان خط مشی و اهداف در مورد ایمنی مواد غذاییطرح ریزی سیستم کیفیت و ایمنی مواد غذایی و اطمینان از اثر بخشی و یکپارچگی آنتعیین مسئولیت و اختیارات و داشتن چارت سازمانیتعیین راهبر تیم ایمنی مواد غذاییایجاد سیستم و روشی در مورد آمادگی برای مواردی که ایمنی و سلامت محصول را به خطر می اندازد.بررسی اثر بخشی سیستم در قالب جلسات بازنگری مدیریت می باشد.د)مدیریت منابعدر این مرحله استاندارد ISO 2200nbsp; به بیان الزاماتی برای تولید محصول سالم می پردازد که شامل موارد ذیل می باشد :نیروی انسانی واجد شرایطزیر ساختها شامل تجهیزات تولید، وسایل حمل و نقل، تاسیسات و ......محیط کار مناسب و رعایت شرایط GMP و GHPه) طرح ریزی و پدیدآوری محصولات ایمناین بخش از ISO22000 به بیان الزاماتی برای تولید محصول ایمن و سالم می پردازد بخش عمده این الزامات در واقع همان اصوnbsp;nbsp; HACCnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;می باشد و هدف آن ایجاد برنامه هایی برای تولید محصول سالم است. استاندارد نام این برنامه ها را برنامه های پیش نیازی یا PRP گذاشته است.PRPها به صورت ذیل طرحریزی، اجرا و به روز می شوند :با نیازهای سازمانی در خصوص ایمنی مواد غذایی متناسب باشند.با اندازه و نوع عملیات و ماهیت محصولاتی که تولید و یا جابجا می شوند متناسب باشند.در کل سیستم تولید به صورت برنامه های قابل اجرای عمومی یا بصورت برنامه های قابل اجرا برای یک محصول یا خط عملیات خاص اجرا شوند.توسط تیم ایمنی مواد غذایی تائید شوند.سپس استاندارد به بیان الزامات پنج گام اولیه HACCP می پردازد و تکنیکهایی را برای این مهم معرفی می نماید این تکنیکها نسبت به تکنیکهای معرفی شده در HACCP دقیقتر و کاربردی تر می باشد. همچنین در آن یکسری الزامات اضافی مانند سیستم ردیابی که در HACCP به صراحت الزام نشده بود و یا توضیح کامل تری در مورد بروز مغایرت ها و نحوه برخورد با محصول ناسالم و انجام اقدام اصلاحی را مطرح می کند.و) صحه گذاری، تصدیق و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییدر این فصل الزامات گام 6 آیین کار HACCP به طور کامل تری با در نظر گرفتن اصول مدیریت کیفیت شرح داده شده که بطور خلاصه عبارتند از :صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی در PRPهاکنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری و اطمینان از کالیبره بودن آن هاتصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از طریق ممیزی داخلیnbsp;nbsp;nbsp; ارزیابی اختصاصی نتایج تصدیق هاnbsp;nbsp;nbsp; تحلیل نتایج فعالیت های تصدیقبهبود مستمر و به روز آوری سیستمهمانطور که ملاحظه شد این استاندارد بسیار کاملتر و روشنتر از HACCP می باشد لذا از سوی اداره نظارت بر مواد غذایی نیز پذیرفته شده و بر HACCP ارجحیت دارد.پیاده سازی استانداردهای HACCP و ISO 22000:2005 در صنعت آرد:از آنجا که از سوی سازمان غله پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت الزام شده، در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانجات آرد در کشور اقدام به پیاده سازی این استانداردها نموده اند.براساس آمار در دست تا سال 1388 حدود 50 کارخانه آرد موفق به اخذ گواهینامه های HACCP ، ISO 9001 ، ISO 22000:2005 شده یا در مراحل پایانی پیاده سازی آن بوده اند.در این میان تعداد گواهینامه های ISO 9001 بسیار بیشتر از HACCP یا ISO 22000:2005 بوده و تا این تاریخ تعداد انگشت شماری از شرکت ها گواهینامه ISO 22000:2005 را اخذ نموده اند که دلیل آن جدید بودن این استاندارد می باشد.باید گفت پیاده سازی استاندارد ISO9001 راحت تر و در بسیاری موارد کم خرج تر از HACCP یا ISO 22000:2005 می باشد. چرا که در بعضی از سازمان ها هزینه زیادی بابت GMP به شرکت ها تحمیل می شود.اما در شرکت هایی که شرایط GMP مناسب دارند هزینه پیاده سازی چندان بالا نمی باشد برای مثال در کارخانه هایی مانند آرد زاهدی (گرگان) یا آرد مریانج کار (همدان) با توجه به مدرن بودن تجهیزات و ساخت اصولی کارخانه نیاز به انجام هزینه خاصی برای GMP وجود نداشت.ولی در بعضی شرکت های آرد برای انجام GMP تا 25میلیون تومان هزینه شده بود. لازم به ذکر است که مناسب بودن GMP بوسیله اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره استاندارد و اداره غله نیز الزام شده و الزامات HACCP یا ISO 22000 در مورnbsp; GMP دقیقآ منطبق با خواسته های نهادهای قانونی در این زمینه می باشد لذا در این زمینه هزینه مضاعفی را به شرکت ها تحمیل نمی کند.اولین گام برای پیاده سازی واخذ گواهینامه های ایزو9001 ویا HACCP یا ISO22000 استفاده از مشاور برای تبیین الزامات استاندارد در صنعت می باشد، در این مورد تخصص و آشنایی مشاور با صنعت اهمیت بسیار زیادی دارد استفاده از مشاوران بی تجربه می تواند هزینه زیادی را به سازمان تحمیل نماید.شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت با داشتن بیش از 30 کارخانه آرد از موفقترین مشاوران در این زمینه می باشد .سپس شرکت به کمک مشاور اقدام به طراحی سیستم بر اساس الزامات استاندارد می نماید این طراحی در شرکت های آرد بین 2تا 3 ماه طول خواهد کشید.به موازات طراحی سیستم، شرکت اقدام به اجرای سیستم مدیریت مربوطه می نماید. معمولا این بازه زمانی نیز 2 تا 3 ماه به طول می انجامد. پس از اجرای کامل کلیه الزامات و خواسته های استانداردهای مزبور، با همکاری مشاور، سیستم مورد ممیزی قرار گرفته، پس از رفع عدم انطباق های احتمالی مشاهده شده، نسبت به انتخاب شرکت گواهی دهنده ماننnbsp; ASYS,TUV , DNV ,ASYS, IMQ , MIC ,BSIو انعقاد قرارداد با آن شرکت اقدام می گردد، که پس از انجام ممیزی شرکت گواهی دهنده و اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت، پروسه اخذ استاندارد سیستم مدیریت به پایان می رسد.روش اخذ گواهینامه های سیستم های کیفیت مانند ایزو9000 در وب سایت این شرکت توضیح داده شده است