اخبار شرکت


image
سمینار تخصصی سالنهای زیبایی و میکاپ
بزرگترن سمینار تخصصی سالنهای زیبایی و میکاپ نوین با رویکرد مشتری مداری
image
شرکت QAL-Iran
در راستای بهبود کیفیت و طراحی گواهینامه های ایزو خود guideline جدیدی اعمال کرده است که می توان به طرح های ذیل پرداخت :
image
تائیدیه QAL از IFOAM برای صدور گواهینامه ارگانیک
تائیدیه QAL از IFOAM برای صدور گواهینامه ارگانیک