گواهینامه ایزو 31000

استانداردی برای مدیریت ریسک است اگر که شما در یک شرکت خصوصی یا عمومی
کار میکنید می توانید از مزایای  این ایزو استفاده کنید این استاندارد به سازمان ها کمک
می کند احتمال رسیدن به اهداف خود را بسیار بالا برده، فرصت ها و تهدید ها را بهتر
شناسایی کرده و از منابع خود در مقابله با ریسک بهره ببرند. ا اجرای قوانین و
اصول ایزو 31000 در سازمان ها ، قادر به ارتقاء کارایی عملکردی،
 اعتماد دولت و سهامداران در کنار به حداقل رسانی ضرر ها خواهید بود. این استاندارد
بین المللی همچنین کمک می کند تا عملکرد های سلامتی و ایمنی تان را ارتقا داده و
اصول دقیقی برای تصمیم گیری داشته ومدیریت موثر را در همه زمینه ها تشویق کنید