ایزو 29001 استاندارد صنعت نفت و گاز

ایزو 29001 - استاندارد صنعت نفت و گاز 

ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا) بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد.
استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس گواهینامه ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد.

این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدمات  عواقب بدی برای شرکت ها و صنایع وابسته خواهد داشت

این استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو TS 29001 استاندارد سازی و پیشرفت را در این بخش تضمین می کند.

•    مزایای آن چیست؟
•    گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان
•    نشان دادن تعهد خود به صنعت و  سهماداران 
•    ارتقاء روش کنترل ریسک و افزایش عملکرد
•    کارآمد کردن عملکرد و ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات
•    ارتباط بهتر و موفقیت پشت سر هم منجر به پیشرفن مداوم می شود