معرفی استاندارهای ایزو رایج

استاندارد ایزو نوعی از استانداردهای مدیریت کیفیت را شامل می شود که در ابتدا برای سازمانهای برنامه ریزی شد و در حال حاضر می تواند تمام سازمانهایی را که به نوعی در بخش خدمات فعال هستند را تحت پوشش قرار دهد.
خانواده استاندارد ایزو 9000 بر مبنای 8 اصل بنا شده‌اند که می‌توانند جهت بهبود عملکرد و دستیابی به موفقیت به کار گرفته شود. این هشت اصل عبارتند از:

-    تمرکز بر روی مشتری
-    فراهم نمودن مدیریت
-     بهبودی مستمر مجموعه
-    درگیر کردن افراد با اهداف سازمان
-     رویکرد سیستمی کاراتر و بهره ورتر
-    استفاده از رویکرد فرآیندگرا برای مدیریت فعالیت ها و منابع
-    تصمیم گیری بر اساس تحلیل اطلاعات و داده ها 
-    کار با تامین‌کنندگان برای ارزش آفرینی بیشتر
 
 
ایزو كه مقر آن در ژنو مي باشد ، يك سازمان غير دولتي بين المللي است كه در 24 فوريه سال 1947 تاسيس شد. اين سازمان متشكل از موسسه هاي ملي استاندارد كردن 130 كشور بزرگ و كوچك ، صنعتي و در حال توسعه از كليه مناطق دنيا مي باشد. وظيفه اصلي ایزو توسعه استاندارد كردن و فعاليت هاي مرتبط در جهان با نگرشي تسهيل كننده نسبت به تبادلات بين المللي كالاها و خدمات بهبود همكاري در محدوده علمي، فني، اطلاعاتي و فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد.
 
به طور مختصر رایج ترین ایزوها شامل موارد ذیل میباشد :
 
ایزو 9001 (ایزو سیستم مدیریت کیفیت)
 
ایزو 10002(ایزو سیستم مدیریت شکایت مشتری)
 
ایزو 10004(ایزو سیستم مدیریت رضایت مشتری)
 
ایزو 18001(ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
 
ایزو 14001(ایزو سیستم مدیریت زیست محیط)
 
ایزو 22000(ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)
 
استاندارد haccp(استاندارد ارزیابی و کنترل مواد غذایی)
 
استاندارد IMS(ایزو سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت)
 
ایزو 50001(ایزو سیستم مدیریت انرژی)
 
ایزو 26000(ایزو مسئولیت اجتماعی)
 
ایزو 27001(ایزو امنیت اطلاعات)