انواع استاندارد ایزو

برخی از استانداردهای ایزو بصورت تخصصی برای مشاغل و حرفه های خاص میباشند و برخی دیگر از استانداردها و گواهینامه های ایزو را همه و یا اکثر سازمان ها میتوانند دریافت کنند

ابتدا به معرفی یکسری از استانداردهای ایزو تخصصی میپردازیم

 ISO 16949:2009 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی، این استاندارد فقط در صنایع خودرو سازی کاربرد دارد.

ISO/TS 29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، این استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند کاربرد دارد.

ISO 13485:2003 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی

ISO 15189:2012 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای پزشکی

ISO 17664:2004 استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی 

 ISO 27001:2013 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، تمام سازمان هایی که اهمیت اطلاعات  و محرمانه نگه داشتن آنها را می دانند واطلاعات حساس و محرمانه آنها میبایست به هر طریقی محافظت شود به دریافت این استاندارد  ایزو توصیه میشوند

ISO IWA1:2005   استاندارد مراکز درمانی

ISO IWA2:2007 استاندارد مراکز آموزشی

ISO 16050:2003 استاندارد آجیل و خشکبار

SFBB استاندارد سیستم فست فودها

کارخانه های مواد غذایی  ، رستواران ها ، کارخانه های بسته بندی مواد غذایی همه میتواندد استانداردهای :

·        ISO 22000:2005 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

·        HACCP سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

·        نشان حلال

·        گواهیمنامه GMP : که کارخانه ها و کارگاه های مواد غذایی در ابتدای کار خود میتوانند پیاده سازی و دریافت کنند مه استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی میباشد.

گواهینامه هایی که معمولا اکثر مشاغل میتوانند دریافت کنند به آنها استانداردهای ایزو عمومی نیز گفته می شود :

·        ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت

·        ISO 10004:2012 استاندارد ایزو جهانی سنجش رضایتمندی مشتری

ISO 10002:2018 استاندارد ایزو جهانی رسیدگی به شکایات مشتری